• Vargonai
  • Altorius
  • full screen slider
  • Kapinės
1 Vargonai2 Altorius3 4 5 6 Kapinės7
image carousel by WOWSlider.com v7.2

Pamaldų tvarka:

Sekmadienį:

09.30 val. lietuvių k., 11.00 val. lenkų.k

Šiokiadieniais:

Vasaros metu:

antradienis ir ketvirtadienis 18.00, šeštadienis 10.00 lenk.kalb.

Gegužės, birželio, spalio mėn. :

andradienį, ketvirtadienį 17.00 val. , šeštadienį 09.00 val. - lietuvių kalba

andradienį, ketvirtadienį 18.00val.  , šeštadienį 10.00 val. – lenkų kalba

Žiemos metu:

antradienį ir ketvirtadienį 09.00, šeštadienį 10.00 lenk.k.

Pirmąjį mėn. penktadienį 17.00 val. liet. k., 18.00 lenk.k.

Pagrindinis

Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo Parapija

Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos gyvenime.


Arkivysk. G. Grušo pamokslas Kovo vienuoliktąją

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/arkivysk-g-gruso-pamokslas-kovo-vienuoliktaja/

Gegužinės pamaldos

 

   Lietuviams, kurie taip uoliai dalyvauja gegužinėse pamaldose Marijos garbei, gali būti įdomu, kada ir kur pirmiausia atsirado šios pamaldos, kokia yra jų kilmė. Istoriniais šaltiniais remdamiesi, įvairūs autoriai duoda nevienodą atsakymą. Iš daugelio nuomonių čia parinkome tas, kurios atrodo tikriausios ir istoriškai labiausiai paremtos.
Ištiso mėnesio Marijai paaukojimo, kaip ir kitų Marijos kulto formų, reikia ieškoti Rytuose. Jau V amž. Maž. Azijos koptai ištisą mėnesį, vadinamą Kiahc (gruodį), kuris gamtos grožio atžvilgiu atitinka mūsų gegužės mėn., buvo skyrę ypatingai Marijos garbei. Sakoma, kad šią pamaldžią praktiką Rytuose yra įvedęs šv. Kirilas Aleksandrietis, tasai uolusis Marijos garbės gynėjas prieš Nestorijų. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Mariją ypatingai garbindavo rugpjūčio mėn., nes jame buvo svarbiausioji Marijos – Dangun Ėmimo – šventė. Tai matyti iš imperatoriaus Androniko II (1282-1328) vieno dekreto, kuriame minima, kad tasai mėnesis yra skirtas Marijos garbinimui (Grumel: Les mois de Marie des Byzantins – Echos d’Orient, 1932, p. 257-269).
Vakaruose gegužės mėnesio paskyrimą Marijai Bažnyčia pastatė prieš pagonių pavasario šventę – Florą, kuri Romos imperijoje nuo seniausių laikų buvo švenčiama nuo balandžio 13 iki gegužės 3 d. Jos metu cirkuose būdavo žaidimai, o liaudis, apsirėdžiusi drabužiais, kurie kitu metu buvo draudžiami, namus ir galvas papuošę gėlių vainikais, keldavo orgijas, vad. florealia. Nors pagoniškos florealijų šventės mirė drauge su pagonyste, tačiau jų pėdsakai dar ir vėlesniais amžiais buvo užsilikę liaudies papročiuose. Tai matyti iš šv. Karolio Baromėjaus (1538-1584) elgesio, kuris smarkiai kovojo su šia pagoniška liekana, kuri reiškėsi įvairiomis formomis Milano mieste. Taip Bažnyčia, kaip rūpestinga motina ir pedagogė, tą laikotarpį, kuriame drauge su gamta atgyja ir žmonių prigimties aistros, pašventė Marijai, kuri savo grožiu viršydama visokį žemišką gražumą, yra tapusi dangaus ir žemės papuošalas.
 
pagal J. Vaišnora, MIC

 

 

 

 

pawel

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                            

KPL logotipas

                    166px-Logoradiomaria                          archi                pav                    biblija