Skelbimai

 

Parapijiniai Skelbimai  III. gavėnios SAVAITEI

2021 m. kovo 8–14 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

Programinės šv. Mišios parapijinėje bažnyčioje:

            Antradienis (III 9): – šv. Brunonas: 11:00 (PL)

            Ketvirtadienis (III 11) – Niepriklausomybės atkūrimo diena: 12:00 (LT)

            Šeštadienis (III 13): 10:00 (PL)

            Sekmadienis (III 14): 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Programinės šv. Mišios Skurbutėnų koplyčioje:

            Sekmadienis (III 14): 8:00 (PL)

Švč. Sakramento adoracija parapijinėje bažnyčioje:

            Penktadienis (III 12): 16:00-17:45

Kryžiaus kelias parapijinėje bažnyčioje:

            Penktadienį (III 12): 18:00 (LT/PL)

Šv. Mišios ir pamaldos per Facebooką:

            Penktadienis (III 12): 18:00 – Kryžiaus kelias (LT/PL)

            Sekmadienis (III 14): šv. Mišios – 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Palydėjimas anapilin:

            Ketvirtadienį (III 2): a.a. Vladislovas Menčinskas (73)

 

PALAIMINTOS SAVAITĖS!

www.vaidotuparapija.lt

Tel.: 8 600 26 987

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klebonas: kun. dr. Danielius Dikevičius