Skelbimai

 

Parapijiniai Skelbimai I. advento savaitei

2020 m. lapkričio 30 – gruodžio 6 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

Šv. Mišios parapijinėje bažnyčioje:

Penktadienį (XII 4): 18:00 (LT/PL)

Šeštadienį (XII 5): 10:00 (PL)

Sekmadienį (XII 6): 8:00 (PL); 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Šv. Mišios Skurbutėnų koplyčioje:

            Sekmadienį (XII 6): 13:00 (PL)

Šv. Mišios online:

            Tiesioginė šv. Mišių transliacija per Facebook’ą: Sekmadienį (XII 6): 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Rarotos:

            Sekmadienį (XII 6): 8:00 (PL) – rarotinės šv. Mišios už Pagirių ir Melekonių gyventojus.

Pirmasis mėnesio penktadienis:

            Penktadienį (XII 4): 17:30 – Švč. Jėzaus Širdies litanija (LT/PL)

Pirmasis mėnesio šeštadienis:

            Šeštadienį (XII 5): 10:00 (PL) – šv. Mišios ir malda prie ŠMM Ramintojos paveiklso.

Krikštas:

            Sekmadienį (XII 6; 12:15): Dominykas Katinas ir Ugnė Katinaitė iš Vilniaus.

Prisiminkime krikštijamuosius kasdieniuose maldose!

Laidotuvės:

            Lapkričio 24 d.: a.a. Nikolaj Lisicyn iš Pagirių (57); a.a. Danielius Gutauskas iš Pagirių (77)

            Lapkričio 25 d.: a.a. Ivan Pavliukovič iš Vaidotų (61); a.a. Juzafa Ilko iš Kazbėjų (72).

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje! Amen. 

PALAIMINTOS SAVAITĖS!

 

 

www.vaidotuparapija.lt

Tel.: 8 600 26 987

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klebonas: kun. dr. Danielius Dikevičius