ŠV. MIŠIOS

    

eucharystia grafika

 

  Pamaldų tvarka:

Sekmadienį:
09.30 val. lietuvių k., 11.00 val. lenkų.k
Šiokiadieniais:
Vasaros metu:
antradienis ir ketvirtadienis 18.00, šeštadienis 10.00 lenk.kalb.
Gegužės, birželio, spalio mėn. :
Andradienį, ketvirtadienį 17.00 val. , šeštadienį 09.00 val. - lietuvių kalba
Andradienį, ketvirtadienį 18.00val. , šeštadienį 10.00 val. – lenkų kalba
Žiemos metu:
antradienį ir ketvirtadienį 09.00, šeštadienį 10.00 lenk.k.
Pirmąjį mėn. penktadienį 17.00 val. liet. k., 18.00 lenk.k.