Parapijos Namai

IMG 02481
 

Mieli parapijiečiai,

visi žinome, kaip reikalingi parapijos namai mūsų bendruomenei. Namai, kur galėtų vykti dienos centro užsiėmimai, tikybos pamokos vaikams, įvairus užsiėmimai jaunimui bei susitikimai skirti senjorams, parapijos chorų repeticijos. Prašome prisidėti prie parapijos namo atnaujinimo. Aukas galima pervesti į specialiai tam skirtą sąskaitą SEB banke LT267044090101268065 .

Kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios aukotojų intencija.