Sutvirtinimas

 bierzmowanie

Sutvirtinimo sakramentui rengiami Krikštą ir Pirmąją Komuniją priėmę jaunuoliai nuo 14 metų ir suaugę, pareiškią tam norą. Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Sutvirtinamasis turi būti pašvenčiamosios malonės stovyje, atitinkamai pasirengęs ir sugebąs atnaujinti Krikšto pažadus. Tam pasiruošti padeda parapijos katechetas. Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę ir kaip Krikštas, krikščionio sieloje įspaudžia dvasinį charakterį (arba neišdildomą žymę), dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.

116573216 3041161519285503 4853386929038593954 n

Nuotraukoje Vaidotų parapijos Sutvirtinimo sakramento dalyviai 2020 m. Pagalb. vyskupas A. Poniškaitis ir kleb. kun. J. Vitkovskis